Պարտավորությունը չէր կատարվել

  • 2017-10-06

Ներկայացուցիչը կտրականապես հրաժարվեց կատարել պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները, ինչի արդյունքում Ք.Ա.-ի անունից ներկայացվեց հայցադիմում՝ նախապես վճարված գումարը բռանագանձելու պահանջի մասին...