ՀՀ Սահմանադրական դատարանը, 18.07.2012 թվականի որոշմամբ անդրադարձել է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցին:

  • 2017-09-22

Հաշվի առնելով դիմողի փաստարկներն ու դիրքորոշումը` սույն գործի շրջանակներում սահմանադրական դատարանն անհրաժեշտ է համարում պարզել․․․