ՀՀ վարչական դատարանն անվավեր ճանաչեց ՀՀ առողջապահության նախարարի՝ գործողությունը դադարեցված իրավական ակտի հիման վրա ընդունած հրամանը:

  • 2020-08-31

Ընկերությունը դեղերի ներմուծման հայտը ներկայացրել էր 12.12.2018 թվականին, իսկ հրամանում կիրառվել է ՀՀ կառավարության 2000 թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 581-Ն որոշումը...

Առանց բավարար ապացույցների տուգանքն իրավաչափ չէ

  • 2020-08-18

Երևան համայնքի որոշմամբ Հայցվորը, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 157.15-րդ հոդվածի երրորդ մասով, ենթարկվել էր վարչական պատասխանատվության՝ 100.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով՝ կառուցապատվող օբյեկտում տեղեկատվական ցուցանակ չունենալու և սանիտարական վիճակի ապահովման պայմանները...