Պահանջը բավարարվեց...

  • 2017-09-25

Վարորդը խախտել էր կանգառ կատարելու կանոնները և չկար որևէ նշում, թե կոնկրետ կանգառ կատարելու ո՞ր կանոնն էր խախտվել վարորդի կողմից...

ՀՀ վարչական դատարանի վճիռ

  • 2017-09-22

Վարչական ակտի հիմքում ընկած փաստը չապացուցելու դեպքում բացասական հետևանքները պետք է կրի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայությունը․․․