Պահանջը բավարարվեց...

  • 2017-09-25

Վարորդը խախտել էր կանգառ կատարելու կանոնները և չկար որևէ նշում, թե կոնկրետ կանգառ կատարելու ո՞ր կանոնն էր խախտվել վարորդի կողմից...